! !
, Opera .
, !


| | | myOpera.net |
ctrl+v ? slivc  04/21/09 11:28 AM


<field id="telw" mask="(\d{3})\d{3}-\d{2}-\d{2}"></field>
- ctrl+v, ?


Re: ctrl+v ? iNDiAnFLy  04/21/09 01:19 PM

onkeypress ?

Ctrl: event.keyCode==10
V: event.keyCode==76
Code:

if(event.keyCode==10...

MyOpera.net - Home


Rambler's Top100